Radionica - Strategija razvoja grada Beograda 2016-2021.

Beograd, radionica, 30. maj 2016.

U organizaciji Gradske uprave i PALGO centra, u Gradskoj skupštini je 30. maja 2016. godine održana prva radionica povodom izrade Strategije razvoja grada Beograda (SRGB). Radionicu je otvorio pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević, a skupu je dinamiku i način izrade Strategije kao i ciljeve radionice preneo rukovodilac projekta Dušan Damjanović iz PALGO centra. Diskusiju su, kroz uvodne prezentacije i izlaganja, inicirali koordinatori tematskih oblasti, nakon čega je usledila razmena informacija i stavova od strane resornih gradskih sekretarijata, odnosno članova Radne grupe Grada Beograda. Unapređenje životne sredine, ekonomski, urbani, socijalni i institucionalni razvoj bile su glavne teme radionice na kojoj su izrađivači Strategije predstavili prioritete sa ekspertskog stanovišta, povezujući ih sa tekućim i planiranim projektima i razvojnim intencijama gradske uprave.

Radionica