Nova publikacija PALGO centra

Socijalno stanovanje u Srbiji

Beograd, decembar 2016.

Alternativni modeli socijalnog stanovanja predstavljaju važnu podršku ustaljenim i dominantnim modelima, a mogu i da doprinesu održivosti rešenja, posebno za kategorije stanovništva koje su najranjivije i za koje tradicionalni modeli socijalnog stanovanja često ne predstavljaju adekvatno, održivo rešenje. Razvoj alternativnih modela socijalnog stanovanja podrazumeva uspostavljanje novog pristupa socijalnom stanovanju uzrazmatranje mogućnosti uvođenja inovacija u planiranje i projektovanje u cilju povećanja stambene provizije i bržeg rešavanja problema stambene oskudice za najugroženije korisnike. U publikaciji su predstavljene sprovedene analize dosadašnje prakse u Srbiji, kao i primeri međunarodne dobre prakse realizovanih alternativnih modela socijalnog stanovanja, sa ciljem uočavanja mogućnosti za unapređenje i povećanje raznovrsnosti stambene provizije i podrške u odnosu na različite kategorije korisnikaU izdanju PALGO centra objavljena je knjiga „Socijalno stanovanje u Srbiji – Alternativni modeli dostupni najugroženijim porodicama i diskriminisanim ženama“ autorki Dr Zlata Vuksanović-Macura i Dr Vesna Mila Čolić Damjanović.