Programska orijentacija

Od svog, PALGO centar je imao za cilj da unapredi i razvije kapacitete državnih institucija i organizacija, da pomogne u procesu usvajanja evropskih i drugih međunarodnih standarda, kao i da podstakne efektivnu i funkcionalnu decentralizaciju vlasti.

Osnovna svrha postojanja PALGO centra je unapređivanje javnih politika koje se odnose na javnu upravu, održivi razvoj, lokalnu samoupravu i podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za efektivnu implementaciju javnih politika. Zadatak PALGO centra je da promoviše odgovorne, inovativne i održive politike.

Rad PALGO centra je pretežno finansiran iz donacija, usmerenih na realizaciju projekata. U periodu 2009-2011. OSI Think Tank Fund je pružao institucionalnu podršku PALGO centru.