Aktuelne vesti

Izrada Strategije razvoja grada Beograda 2016-2021.

Beograd, maj 2016.

Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda angažovao je PALGO centar u cilju izrade Strategije razvoja grada Beograda (SRGB) za period 2016-2021. godine.

U cilju efikasnog rada na izradi ovog strateškog dokumenta, gradonačelnik Grada Beograda je formirao Radnu grupu za izradu SRGB koja će kroz radne sastanke sa timom PALGO centra pratiti izradu Strategije u svim fazama izrade, koordinirati sa relevantnim institucijama u postupku prikupljanja podataka i razmeni informacija, razmatrati predloge i rešenja, davati instrukcije i smernice za izradu svih elemenata Strategije.

Utvrđivanjem ciljeva i prioriteta SRGB za period 2016-2021. godine dosledno se usklađuju politike razvoja Grada Beograda i predstavlja fokus aktuelne Gradske uprave u kontekstu strateške orijentacije i isticanja razvojnih pravaca i prioriteta. Nova Strategija razvoja, kao ključni razvojni dokument, služiće promociji Grada Beograda, unapređenju njegove pozicije u regionu i Evropi, kao i privlačenju stranih investicija.

U izradu ovog strateškog dokumenta, u duhu dobre prakse, biće uključene sve zainteresovane strane na nivou Grada, a saradnja će biti ostvarena sa brojnim predstavnicima javnog, civilnog i privatnog sektora. U cilju postizanja atmosfere poverenja, otvorenosti, transparentnosti i doslednosti, kao važnih principa demokratske uprave, građanke i građani će biti pozvani da, u svim fazama izrade ovog razvojnog dokumenta, svojim učešćem daju svoj doprinos u sagledavanju problema i stvaranju preduslova za održivi razvoj grada.

U periodu od maja do oktobra 2016. godine, Radna grupa i projektni tim PALGO centra će raditi na izradi nacrta Strategije, a o svim aktivnostima u vezi sa  izradom ovog dokumenta građani će biti obaveštavani putem internet prezentacije Grada Beograda i PALGO centra, ali i na druge vidljive i interaktivne načine.

Zastava grada Beograda

   

Mogućnosti uvođenja koncepcije inteligentnog grada u Srbiji

Beograd, okrugli sto, 13. april 2016.

U organizaciji PALGO centra i Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS) u prostorijama SKGO je 13. aprila 2016. godine održan okrugli sto “Mogućnosti uvođenja koncepcije inteligentnog grada u Srbiji”. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Beograda, Subotice i Novog Sada, Mašinskog, Elektrotehničkog, Građevinskog i Filozofskog fakulteta, AINS, PALGO centra, SKGO, Svetske Banke, Privredne komore Srbije, kao i pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Jedan od najvažnijih zaključaka okruglog stola jeste da ideja inteligentnog grada, neizbežna u budućnosti, treba da bude uvođena pažljivo i proračunato uz paralelan razvoj modernih industrija u gradovima.

Uprkos brojnim problemima sa kojima se gradovi u Srbiji suočavaju, postoji niz primera uspešne primene najsavremenijih tehnologija u upravljanju gradovima. Ovi primeri mogu i treba da budu inicijalna jezgra oko kojih će se nadograđivati koncepcija inteligentnog grada u Srbiji.

Okrugli sto

   

Unapređenje javnog uvida – prostorni i urbanistički planovi

Beograd, 1. decembar 2015.

Skup „Unapređenje javnog uvida kod pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova u Srbiji“ održan je u organizaciji PALGO centra 1. decembra 2015, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština.

Održani skup je jedna od aktivnosti na projektu „Mogućnosti unapređenja javnog uvida kod pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova“, koji je podržalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Događaj je okupio predstavnike Grada Beograda i beogradskih gradskih opština, Grada Kruševca, Aranđelovca, predstavnike javnih preduzeća koja se bave pitanjima prostornog planiranja i urbanizma iz Novog Sada, Valjeva i Niša, predstavnike Stalne konferencije gradova i opština, kao i stručnjake PALGO centra.

   

Povezivanje metropolitena u Donjem Podunavlju

Beograd, 23. jun 2014.

U organizaciji PALGO centra 23. juna 2014. u Privrednoj komori Beograda održan je prvi sastanak tima u okviru  projektne inicijative – “Izgradnja institucionalnih kapaciteta za umrežavanje metropolitenskih područja Donjeg Podunavlja – Novi model upravljanja za saradnju i umrežavanje”. Pozivu su se odazvali partneri iz regiona: predstavnici URBAN – INCERC iz Bukurešta, predstavnici asocijacije Metropolitenskog područja Konstance (Zona Metropolitana Constanta), takođe u Rumuniji, kao i Nacionalne asocijacije opština Republike Bugarske. Od partnera iz Srbije, sastanku su doprineli stručnjaci Privredne komore Beograda, Urbanističkog zavoda Beograda, Zavoda za urbanizam Vojvodine, PALGO centra, ali i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Tema sastanka je bilo bolje međusobno upoznavanje predstavnika metropolitenskih područja Donjeg Podunavlja, diskusija partnera o projektnoj metodologiji, ciljevima i aktivnostima, ulogama i obavezama na zajedničkoj projektnoj inicijativi, kao i postizanje saglasnosti u vezi sa organizacijom tehničke pomoći od koje će projekat imati koristi u narednim mesecima.

   

Objavljen 7. broj Polisa o evropskim integracijama

Beograd, jun 2014.

Obaveštavamo Vas da su SKGO i PALGO centar nedavno priredili sedmi broj časopisa Polis o evropskim integracijama Srbije u cilju započinjanja dijaloga o aspektima na koje bi tokom pregovora trebalo obratiti posebnu pažnju, posebno gledano iz ugla koordinacije različitih nivoa vlasti, jer je to aspekt kojim se Polis uvek do sada bavio. Ovaj broj Polisa donosi iskustva drugih zemalja koja pokazuju da je pregovaranje o članstvu u EU u najvećoj meri ostajalo u rukama centralnih vlasti, odnosno da lokalne i regionalne vlasti nisu bile adekvatno uključene u definisanje državne platforme za pregovore, pa ni u samo pregovaranje.

   

Poziv za dostavljanje projekata

Projekat: Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, u saradnji sa Agencijom za lokalnu demokratiju iz Nikšića poziva nevladine organizacije da dostave prijedloge projekata namenjenih jačanju uloge organizacija civilnog društva u pripremi i realizaciji lokalnih razvojnih strategija, uz finansijsku podršku Evropske Unije, Programa IPA 2011 Civil Society Facility Montenegro, odnosno projekta u okviru komponente 2: Lokalne koalicije za razvoj zajednice – Program malih grantova.

OPŠIRNIJE ▶

   

Strana 1 od 3

<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>