Aktuelne vesti

Unapređenje javnog uvida – prostorni i urbanistički planovi

Beograd, 1. decembar 2015.

Skup „Unapređenje javnog uvida kod pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova u Srbiji“ održan je u organizaciji PALGO centra 1. decembra 2015, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština.

Održani skup je jedna od aktivnosti na projektu „Mogućnosti unapređenja javnog uvida kod pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova“, koji je podržalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Događaj je okupio predstavnike Grada Beograda i beogradskih gradskih opština, Grada Kruševca, Aranđelovca, predstavnike javnih preduzeća koja se bave pitanjima prostornog planiranja i urbanizma iz Novog Sada, Valjeva i Niša, predstavnike Stalne konferencije gradova i opština, kao i stručnjake PALGO centra.

   

Povezivanje metropolitena u Donjem Podunavlju

Beograd, 23. jun 2014.

U organizaciji PALGO centra 23. juna 2014. u Privrednoj komori Beograda održan je prvi sastanak tima u okviru  projektne inicijative – “Izgradnja institucionalnih kapaciteta za umrežavanje metropolitenskih područja Donjeg Podunavlja – Novi model upravljanja za saradnju i umrežavanje”. Pozivu su se odazvali partneri iz regiona: predstavnici URBAN – INCERC iz Bukurešta, predstavnici asocijacije Metropolitenskog područja Konstance (Zona Metropolitana Constanta), takođe u Rumuniji, kao i Nacionalne asocijacije opština Republike Bugarske. Od partnera iz Srbije, sastanku su doprineli stručnjaci Privredne komore Beograda, Urbanističkog zavoda Beograda, Zavoda za urbanizam Vojvodine, PALGO centra, ali i Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Tema sastanka je bilo bolje međusobno upoznavanje predstavnika metropolitenskih područja Donjeg Podunavlja, diskusija partnera o projektnoj metodologiji, ciljevima i aktivnostima, ulogama i obavezama na zajedničkoj projektnoj inicijativi, kao i postizanje saglasnosti u vezi sa organizacijom tehničke pomoći od koje će projekat imati koristi u narednim mesecima.

   

Objavljen 7. broj Polisa o evropskim integracijama

Beograd, jun 2014.

Obaveštavamo Vas da su SKGO i PALGO centar nedavno priredili sedmi broj časopisa Polis o evropskim integracijama Srbije u cilju započinjanja dijaloga o aspektima na koje bi tokom pregovora trebalo obratiti posebnu pažnju, posebno gledano iz ugla koordinacije različitih nivoa vlasti, jer je to aspekt kojim se Polis uvek do sada bavio. Ovaj broj Polisa donosi iskustva drugih zemalja koja pokazuju da je pregovaranje o članstvu u EU u najvećoj meri ostajalo u rukama centralnih vlasti, odnosno da lokalne i regionalne vlasti nisu bile adekvatno uključene u definisanje državne platforme za pregovore, pa ni u samo pregovaranje.

   

Poziv za dostavljanje projekata

Projekat: Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, u saradnji sa Agencijom za lokalnu demokratiju iz Nikšića poziva nevladine organizacije da dostave prijedloge projekata namenjenih jačanju uloge organizacija civilnog društva u pripremi i realizaciji lokalnih razvojnih strategija, uz finansijsku podršku Evropske Unije, Programa IPA 2011 Civil Society Facility Montenegro, odnosno projekta u okviru komponente 2: Lokalne koalicije za razvoj zajednice – Program malih grantova.

OPŠIRNIJE ▶

   

Konferencija „Korupcija i lokalni ekonomski razvoj“

Zrenjanin, 28. mart 2013.

Poslednja konferencija u okviru projekta „Biti ili ne biti odgovoran, pitanje je“ pod nazivom „Korupcija i lokalni ekonomski razvoj“ održana je 28. marta 2013. godine u Zrenjaninu. Projekat je  podržan od strane USAID-a i stavlja akcenat na odgovornost pojedinaca kada je korupcija u pitanju, podstiče građane da utiču na rad lokalnih samopurava u svojim opštinama kako bi se korupcija suzbila.

OPŠIRNIJE ▶

   

Metodologija i web platforma za upravljanje učinkom

Regionalni skupovi u Nišu, Novom Sadu, Užicu i Beogradu - mart 2013. godine

U okviru projekta „Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom u cilju postizanja veće odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji“ održani su regionalni skupovi u Nišu, Novom Sadu, Užicu i Beogradu.

OPŠIRNIJE ▶

   

Strana 1 od 3

<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>