Aktuelne vesti

Treća radionica - Strategija razvoja grada Beograda 2016-2021.

Beograd, radionica, 18. jul 2016.

U velikoj sali Skupštine grada Beograda 18. jula 2016. godine održana je treća radionica povodom izrade Strategije razvoja grada Beograda (SRGB) u organizaciji Gradske uprave i PALGO centra. Tema ove radionice je bila predstavljanje analize stanja, strateških ciljeva i prioriteta razvoja za oblasti urbanog razvoja, razvoja saobraćaja, komunalne privrede i energetike u okviru izrade Strategije razvoja grada Beograda 2016-2021.

   

Druga radionica - Strategija razvoja grada Beograda 2016-2021.

Beograd, radionica, 14. jul 2016.

U velikoj sali Skupštine grada Beograda 14. jula 2016. godine održana je druga radionica povodom izrade Strategije razvoja grada Beograda (SRGB) u organizaciji Gradske uprave i PALGO centra. Tema ove radionice je bila predstavljanje analize stanja, strateških ciljeva i prioriteta za oblasti ekonomskog, socijalnog i institucionalnog razvoja i zaštite i unapređenja životne sredine u okviru izrade Strategije razvoja grada Beograda 2016-2021.

Druga Radionica

   

Radionica - Strategija razvoja grada Beograda 2016-2021.

Beograd, radionica, 30. maj 2016.

U organizaciji Gradske uprave i PALGO centra, u Gradskoj skupštini je 30. maja 2016. godine održana prva radionica povodom izrade Strategije razvoja grada Beograda (SRGB). Radionicu je otvorio pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević, a skupu je dinamiku i način izrade Strategije kao i ciljeve radionice preneo rukovodilac projekta Dušan Damjanović iz PALGO centra. Diskusiju su, kroz uvodne prezentacije i izlaganja, inicirali koordinatori tematskih oblasti, nakon čega je usledila razmena informacija i stavova od strane resornih gradskih sekretarijata, odnosno članova Radne grupe Grada Beograda. Unapređenje životne sredine, ekonomski, urbani, socijalni i institucionalni razvoj bile su glavne teme radionice na kojoj su izrađivači Strategije predstavili prioritete sa ekspertskog stanovišta, povezujući ih sa tekućim i planiranim projektima i razvojnim intencijama gradske uprave.

Radionica

   

Izrada Strategije razvoja grada Beograda 2016-2021.

Beograd, maj 2016.

Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda angažovao je PALGO centar u cilju izrade Strategije razvoja grada Beograda (SRGB) za period 2016-2021. godine.

U cilju efikasnog rada na izradi ovog strateškog dokumenta, gradonačelnik Grada Beograda je formirao Radnu grupu za izradu SRGB koja će kroz radne sastanke sa timom PALGO centra pratiti izradu Strategije u svim fazama izrade, koordinirati sa relevantnim institucijama u postupku prikupljanja podataka i razmeni informacija, razmatrati predloge i rešenja, davati instrukcije i smernice za izradu svih elemenata Strategije.

Utvrđivanjem ciljeva i prioriteta SRGB za period 2016-2021. godine dosledno se usklađuju politike razvoja Grada Beograda i predstavlja fokus aktuelne Gradske uprave u kontekstu strateške orijentacije i isticanja razvojnih pravaca i prioriteta. Nova Strategija razvoja, kao ključni razvojni dokument, služiće promociji Grada Beograda, unapređenju njegove pozicije u regionu i Evropi, kao i privlačenju stranih investicija.

U izradu ovog strateškog dokumenta, u duhu dobre prakse, biće uključene sve zainteresovane strane na nivou Grada, a saradnja će biti ostvarena sa brojnim predstavnicima javnog, civilnog i privatnog sektora. U cilju postizanja atmosfere poverenja, otvorenosti, transparentnosti i doslednosti, kao važnih principa demokratske uprave, građanke i građani će biti pozvani da, u svim fazama izrade ovog razvojnog dokumenta, svojim učešćem daju svoj doprinos u sagledavanju problema i stvaranju preduslova za održivi razvoj grada.

U periodu od maja do oktobra 2016. godine, Radna grupa i projektni tim PALGO centra će raditi na izradi nacrta Strategije, a o svim aktivnostima u vezi sa  izradom ovog dokumenta građani će biti obaveštavani putem internet prezentacije Grada Beograda i PALGO centra, ali i na druge vidljive i interaktivne načine.

Zastava grada Beograda

   

Mogućnosti uvođenja koncepcije inteligentnog grada u Srbiji

Beograd, okrugli sto, 13. april 2016.

U organizaciji PALGO centra i Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS) u prostorijama SKGO je 13. aprila 2016. godine održan okrugli sto “Mogućnosti uvođenja koncepcije inteligentnog grada u Srbiji”. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Beograda, Subotice i Novog Sada, Mašinskog, Elektrotehničkog, Građevinskog i Filozofskog fakulteta, AINS, PALGO centra, SKGO, Svetske Banke, Privredne komore Srbije, kao i pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Jedan od najvažnijih zaključaka okruglog stola jeste da ideja inteligentnog grada, neizbežna u budućnosti, treba da bude uvođena pažljivo i proračunato uz paralelan razvoj modernih industrija u gradovima.

Uprkos brojnim problemima sa kojima se gradovi u Srbiji suočavaju, postoji niz primera uspešne primene najsavremenijih tehnologija u upravljanju gradovima. Ovi primeri mogu i treba da budu inicijalna jezgra oko kojih će se nadograđivati koncepcija inteligentnog grada u Srbiji.

Okrugli sto

   

Unapređenje javnog uvida – prostorni i urbanistički planovi

Beograd, 1. decembar 2015.

Skup „Unapređenje javnog uvida kod pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova u Srbiji“ održan je u organizaciji PALGO centra 1. decembra 2015, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština.

Održani skup je jedna od aktivnosti na projektu „Mogućnosti unapređenja javnog uvida kod pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova“, koji je podržalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Događaj je okupio predstavnike Grada Beograda i beogradskih gradskih opština, Grada Kruševca, Aranđelovca, predstavnike javnih preduzeća koja se bave pitanjima prostornog planiranja i urbanizma iz Novog Sada, Valjeva i Niša, predstavnike Stalne konferencije gradova i opština, kao i stručnjake PALGO centra.

   

Strana 3 od 6

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sledeća > Kraj >>