Aktuelne vesti

Objavljen 6. broj časopisa POLIS

Beograd, januar 2014.

Obaveštavamo Vas da je nedavno objavljen šesti broj časopisa POLIS, posvećen problematici energetske efikasnosti, posebno mogućnostima koje pruža novoustanovljen zakonski okvir, kao i potrebama za donošenjem brojnih podzakonskih akata, novim institutima sistema energetskog menadžmenta, zelenim javnim nabavkama i konceptu energetski efikasnih javnih nabavki, primerima sprovedenih mera u gradovima Srbije, Hrvatske i Švedske, posebno u kontekstu podizanja nivoa svesti o značaju energetske efikasnosti, a sa ciljem osnaživanja kompetencija zaposlenih u lokalnoj samoupravi u svim aspektima koje projekti unapređenja energetske efikasnosti podrazumevaju.

OPŠIRNIJE ▶

   

Poziv za dostavljanje projekata

Projekat: Lokalne koalicije za razvoj zajednice

Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, u saradnji sa Agencijom za lokalnu demokratiju iz Nikšića poziva nevladine organizacije da dostave prijedloge projekata namenjenih jačanju uloge organizacija civilnog društva u pripremi i realizaciji lokalnih razvojnih strategija, uz finansijsku podršku Evropske Unije, Programa IPA 2011 Civil Society Facility Montenegro, odnosno projekta u okviru komponente 2: Lokalne koalicije za razvoj zajednice – Program malih grantova.

OPŠIRNIJE ▶

   

Konferencija „Korupcija i lokalni ekonomski razvoj“

Zrenjanin, 28. mart 2013.

Poslednja konferencija u okviru projekta „Biti ili ne biti odgovoran, pitanje je“ pod nazivom „Korupcija i lokalni ekonomski razvoj“ održana je 28. marta 2013. godine u Zrenjaninu. Projekat je  podržan od strane USAID-a i stavlja akcenat na odgovornost pojedinaca kada je korupcija u pitanju, podstiče građane da utiču na rad lokalnih samopurava u svojim opštinama kako bi se korupcija suzbila.

OPŠIRNIJE ▶

   

Metodologija i web platforma za upravljanje učinkom

Regionalni skupovi u Nišu, Novom Sadu, Užicu i Beogradu - mart 2013. godine

U okviru projekta „Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom u cilju postizanja veće odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji“ održani su regionalni skupovi u Nišu, Novom Sadu, Užicu i Beogradu.

OPŠIRNIJE ▶

   

Međunarodni seminar „Italijanska iskustva iz oblasti istraživanja, konfiskovanja i upravljanja imovinom stečenom krivičnim delima“

Beograd, 4. mart 2013.

PALGO centar je učestvovao u pripremi i realizaciji međunarodnog seminara pod nazivom „Italijanska iskustva iz oblasti istraživanja, konfiskovanja i upravljanja imovinom stečenom krivičnim delima“ koji je održan u Beogradu, 4. marta 2013. godine u sali za sastanke „Palazzo Italia“.

OPŠIRNIJE ▶

   

Održan trening na temu „Žarišta korupcije i antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou“

Novi Sad, 18. januar 2013.

U petak, 18. januara 2013. godine, u prostorijama Novosadske novinarske škole, održana je višečasovna trening radionica u okviru projekta “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost lokalnih vlasti“, koji realizuju PALGO centar iz Beograda i Novosadska novinarska škola, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

OPŠIRNIJE ▶

   

Strana 4 od 6

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sledeća > Kraj >>