Aktuelne vesti

Međunarodni seminar „Italijanska iskustva iz oblasti istraživanja, konfiskovanja i upravljanja imovinom stečenom krivičnim delima“

Beograd, 4. mart 2013.

PALGO centar je učestvovao u pripremi i realizaciji međunarodnog seminara pod nazivom „Italijanska iskustva iz oblasti istraživanja, konfiskovanja i upravljanja imovinom stečenom krivičnim delima“ koji je održan u Beogradu, 4. marta 2013. godine u sali za sastanke „Palazzo Italia“.

OPŠIRNIJE ▶

   

Održan trening na temu „Žarišta korupcije i antikorupcijski mehanizmi na lokalnom nivou“

Novi Sad, 18. januar 2013.

U petak, 18. januara 2013. godine, u prostorijama Novosadske novinarske škole, održana je višečasovna trening radionica u okviru projekta “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost lokalnih vlasti“, koji realizuju PALGO centar iz Beograda i Novosadska novinarska škola, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

OPŠIRNIJE ▶

   

Serija radionica sa predstavnicima lokalnih samouprava o metodologiji za praćenje učinka

Beograd, Niš, decembar 2012.

Tokom decembra 2012. održano je ukupno 6 tematskih radionica na kojima su predstavljeni indikatori u oblastima: upravljanja lokalnim finansijama i lokalne poreske administracije, upravljanja imovinom, unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja, upravljanja ljudskim resursima u gradskoj/opštinskoj upravi, kvaliteta pružanja usluga građanima i privredi, javnih nabavki. Oblast transparentnosti i odgovornosti lokalnih vlasti prema građanima i korisnicima njihovih usluga je tretirana kao multidisciplinarna te je bila prisutna na više radionica.

OPŠIRNIJE ▶

   

Druga radionica na temu unapređenja indikatora za upravljanje učinkom

Beograd, 22. novembar 2012.

Druga radionica na temu unapređenja indikatora za upravljanje učinkom održana je 22. novembra 2012. u Hotelu Zira, u Beogradu. Radionici su prisustvovali predstavnici državnih i pokrajinskih organa (Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu), Državne revizorske institucije, Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, Centra za društveno odgovorno preduzetništvo i Projekta održivog lokalnog razvoja (USAID).

OPŠIRNIJE ▶

   

Održana prva radionica na temu unapređenja indikatora za upravljanje učinkom u lokalnim samoupravama

Beograd, 15. novembar 2012.

Prva u nizu radionica posvećenih unapređenju indikatora za upravljanje učinkom održana je 15. novembra 2012. u Hotelu Zira, u Beogradu. Radionica je održana u okviru projekta „Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom u cilju postizanja veće odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji“ koji sprovode PALGO centar iz Beograda i Stalna konferencija gradova i opština, uz podršku Britanske ambasade i Fondacije za otvoreno društvo.

OPŠIRNIJE ▶

   

Okrugli sto u Nišu: Uspostavljanje održivih stambenih zadruga za Rome – Dijalog o predlogu praktične politike

Niš, 2. novembar 2012.

Treći okrugli sto u okviru projekta „Uspostavljanje održivih stambenih zadruga za Rome”, podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo, održan je 2. novembra 2012. godine u Hotelu Tami Residence u Nišu sa početkom u 12.00h. Svrha održavanja okruglog stola je bila da se podigne svest javnosti, kao i ključnih aktera o koristima implementacije ovog modela za poboljšavanje ljudskih prava romske populacije.

OPŠIRNIJE ▶

   

Strana 5 od 6

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sledeća > Kraj >>