Aktuelne vesti

Izrada strateškog plana razvoja gradske opštine Čukarica

Gradska opština Čukarica namerava da izradi i usvoji planski dokument koji će sadržati smernice
za razvojne aktivnosti opštine, planirane za period od osam godina (2013-2020). Takav planski
dokument će odrediti smer, prioritete, akcije i odgovornosti prilikom sprovođenja Strategije.
Zajedno sa relevantnim predstavnicima sva tri sektora (javni, privatni i civilni sektor) sačiniće
se planski dokument koji određuje smer razvoja gradske opštine, prioritete, aktivnosti i koji
je fokusiran na akciju. Strateški plan, kao krovni dokument, će objediniti i sortirati informacije
relevantne za razvoj gradske opštine Čukarica. Detaljno razrađeni akcioni plan sa listom
aktivnosti, svim potrebnim resursima, odgovornim licima i vremenskim rokovima će omogućiti
operacionalizaciju i sprovođenje strateških odluka.

OPŠIRNIJE ▶

   

Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom

SKGO i PALGO centar

Projekat „Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom u cilju postizanja veće
odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji" koji finansiraju ambasada Velike Britanije i Fondacija za
otvoreno društvo, rezultat je zajedničke inicijative Stalne konferencije gradova i opština i PALGO
centra.

OPŠIRNIJE ▶

   

Okrugli sto: Uspostavljanje održivih stambenih zadruga za Rome – Dijalog o predlogu praktične politike

Novi Sad, 8. oktobar 2012.

Okrugli sto u Novom Sadu je održan 8. oktobra 2012. u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine (Zmaj Jovina 3/I), u terminu od 11.00 do 13.30h.

OPŠIRNIJE ▶

   

Okrugli sto u Beogradu : Održive stambene zadruge – put do unapređenja kvaliteta života Roma

Beograd, 17. septembar 2012

Okrugli sto „Uspostavljanje održivih stambenih zadruga za Rome“ je održan u formi ekspertskog dijaloga o predlogu praktične politike, u Hotelu Park u Beogradu, 17. septembra 2012. u terminu od 11.00 do 14.30h.

OPŠIRNIJE ▶

   

Strana 6 od 6

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sledeća > Kraj >>