Strateški plan razvoja gradske opštine Savski venac

NICEF i PALGO centar

U skladu sa Rešenjem i Odlukom koje je usvojila Skupština gradske opštine Savski venac, PALGO centar i Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta (NICEF), u saradnji sa opštinskom upravom GO Savski venac, pristupili su izradi Strateškog plana razvoja ove gradske opštine.Takav planski dokument određuje smer, prioritete, akcije i odgovornosti prilikom sprovođenja Strategije. Zajedno sa relevantnim predstavnicima sva tri sektora (javni, privatni i civilni sektor) sačinjen je planski dokument koji određuje smer razvoja gradske opštine, prioritete, aktivnosti i koji je fokusiran na akciju.

U proces strateškog planiranja su bili uključeni svi relevantni činioci, građani i institucije, čime je obezbeđen kvalitativni doprinos izradi Strategije. Strateškim planom, u skladu sa postojećom planskom dokumentacijom na nivou grada Beograda, Republike Srbije i zemalja Jugoistočne Evrope, objedinjena je sva dosadašnja postojeća planska dokumentacija grada i opštine. Strateški plan, kao krovni dokument, objedinjuje i sortira informacije relevantne za razvoj gradske opštine Savski venac.

Finalni rezultat projekta je usaglašena Strategija razvoja GO Savski venac, koja podrazumeva plan implementacije i finansijske sprovodljivosti, i u kojoj su detaljno obrađene komponente ekonomskog razvoja, komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine, socijalnog razvoja i uključivanja građana, kao i uprava i identitet opštine.

Projekat je finansijski podržala gradska opština Savski venac.
Period realizacije projekta: od jula 2009. do jula 2010. godine