Jačanje uloge lokalne samouprave u procesu izrade legislative za reagovanje u vanrednim situacijama

U okviru ove inicijative, PALGO centar je ponudio tumačenja i komentare odredbi Nacrta zakona o vanrednim situacijama koje se odnose na ulogu lokalne samouprave. S obzirom da su povratne informacije lokalnih zvaničnika, i donosilaca odluka i administracije, suštinski važne za ove aktivnosti, PALGO je organizovao regionalne konsultacije i ankete koje su sprovedene kroz posebne upitnike kreirane za lokalne vlasti.

Opšti cilj projekta je bio obezbeđivanje pravne ekspertize, tehničke podrške i obučenog osoblja, istovremenim podržavanjem reforme pravnih i regulatornih okvira. Specifični cilj projekta je bio kritička ocena Nacrta zakona o vanrednim situacijama i kreiranje pogodne klime u kojoj Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima vodeću ulogu u daljem procesu decentralizacije sistema reagovanja u vanrednim situacijama.

Najvažniji učesnici projekta su bili međuresorna Vladina radna grupa, Ministarstvo unutrašnjih poslova, predsednici 80 opština i vođe štabova za vanredne situacije, SKGO i Fokus grupa za vanredne situacije koju je formirao Preparedness, Planning and Economic Security Program (PPES).

Projekat je podržao DAI / USAID.
Period realizacije projekta: od jula 2009. do jula 2010. godine