Unapređenje efektivnosti rada lokalnih samouprava u sandžačkoj oblasti i južnoj Srbiji

Osnovni cilj projekta “Unapređenje efektivnosti rada lokalnih samouprava u jugozapadnoj i južnoj Srbiji” (Advancing local government effectiveness in Sandzak region and in Southern Serbia) je bio da doprinese unapređenju efektivnosti rada lokalnih samouprava kroz stvaranje instrumenata za procenu administrativnih kapaciteta u odabranim opštinama, pripremu primenjivih akcionih planova koji su u skladu sa lokalnim strategijama ekonomskog razvoja, kao i pomoć lokalnim poreskim kancelarijama da unaprede svoje kapacitete da bi efektivno upravljale sopstvenim izvorima prihoda.

U okviru projekta je pilotirana ideja koja je relativno nova u praksi javnog upravljanja u Srbiji i koja se odnosi na uvođenje metodologije za upravljanje učinkom u obavljanju poslova u izvornoj nadležnosti lokalnih samouprava.

Ovim projektom je pokrenuto definisanje inicijalnih indikatora za praćenje kvaliteta izvornih nadležnosti lokalnih samouprava koje su svrstane u pet vrsta usluga:

1. upravljanje ljudskim resursima u gradskoj/opštinskoj upravi
2. kvalitet pružanja usluga građanima i privredi
3. organizaciju i efikasnost lokalnih poreskih kancelarija
4. upravljanje finansijama
5. upravljanje imovinom

Završnom sastanku, održanom 12. aprila 2012. godine, prisustvovali su članovi projektnog tima, predstavnici opština u kojima je projekat realizovan (Prijepolje, Sjenica, Tutin i Medveđa), predstavnici Stalne konferencije gradova i opština i Britanske ambasade u Beogradu. Uz osvrt na rezultate rada u okviru projekta, prisutni su se bavili temama upravljanja učinkom u javnom sektoru, lokalnim finansijama, sprovođenjem lokalnih strategija ekonomskog razvoja i jačanja kapaciteta lokalne samouprave kroz projekte prekogranične saradnje.

Finansijsku podršku projektu pružila je Britanska ambasada u Beogradu.
Period realizacije projekta: septembar 2011 - april 2012. godine