Analiza revitalizacije braunfild potencijala u Srbiji – Predlog praktične politike

Glavni cilj projekta je bio pisanje predloga praktične politike na temu revitalizacija braunfilda u Srbiji, kroz sagledavanje zakonskih i finansijskih aspekata ovog složenog urbanog, socijalnog, ekonomskog, problema životne sredine. Glavna tema ovog predloga praktične politike je uloga koju imaju lokalne vlasti, izazovi sa kojima se susreću, studije slučajeva i osnovne preporuke za budućnost.

Predlog praktične politike je dostavljen Odboru Stalne konferencije gradova i opština za urbanizam i stanovanje. Pomenuti predlog je upotrebljen kao platforma nacionalne asocijacije lokalnih vlasti za bavljenje problematikom obnove braunfild potencijala u Srbiji.

Ovde možete preuzeti predlog praktične politike:

Reaktiviranje braunfilda u Srbiji – Sistematski pristup ili ad hoc rešenja?Projekat podržala Stalna konferencija gradova i opština

Period realizacije projekta: jun - avgust 2011. godine