Međunarodna konferencija o reformi zdravstvenog sektora u Srbiji

Međunarodna konferencija o reformi zdravstvenog sektora u Srbiji

PALGO centar je u saradnji sa Institutom za otvoreno društvo iz Budimpešte, organizovao "Međunarodnu konferenciju o reformi zdravstvenog sektora u Srbiji u cilju uspostavljanja efikasnijeg sistema zdravstvene zaštite. Koferencija je bila posvećena pitanjima decentralizacije zdravstvenog sektora i mogućnostima uspostavljanja finansijski održivog sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

Više o aktivnosti možete pročitati ovde:

Međunarodna konferencija o reformi zdravstvenog sektora u Srbiji

Projekat je podržao OSI/LGI.
Projekat je realizovan 2005. godine.