Strategija razvoja gradske opštine Čukarica

Beogradska opština Čukarica je započela proces izrade strategije razvoja u čemu će joj pomoći i stručnjaci okupljeni oko PALGO centra. Opštinski koordinatori i koordinatori PALGO centra rukovode aktivnostima na izradi strategije za svaku od ukupno pet tematskih radnih grupa.

Planski dokument gradske opštine Čukarica će sadržati smernice za razvojne aktivnosti opštine, planirane za period od osam godina (2013-2020), i odrediti smer, prioritete, akcije i odgovornosti prilikom sprovođenja Strategije. Zajedno sa relevantnim predstavnicima sva tri sektora (javni, privatni i civilni sektor) sačiniće se planski dokument koji određuje smer razvoja gradske opštine, prioritete, aktivnosti i koji je fokusiran na akciju. Strateški plan, kao krovni dokument, će objediniti i sortirati informacije relevantne za razvoj gradske opštine Čukarica. Detaljno razrađeni akcioni plan sa listom aktivnosti, svim potrebnim resursima, odgovornim licima i vremenskim rokovima će omogućiti operacionalizaciju i sprovođenje strateških odluka.

Projekat finansira gradska opština Čukarica.
Period realizacije projekta: septembar 2012 - april 2013. godine