Međusektorska saradnja za veću odgovornost lokalnih vlasti

Novosadska novinarska škola i PALGO centar

Projekat “Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost lokalnih vlasti“ je osmišljen sa ciljem povećanja participacije građana i međusektorske saradnje u procesima donošenja odluka na lokalnom i međuopštinskom nivou u novosadskoj, temerinskoj, beočinskoj i sremsko-karlovačkoj opštini (koje su članice međuopštinskog partnerstva formiranog uz pomoć USAID Projekta održivog lokalnog razvoja u julu 2011. godine). Projekat zajednički realizuju Novosadska novinarska škola i PALGO centar, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

Projekat ima ambiciju da se do kraja njegove jednogodišnje implementacije izrade preporuke za prevenciju i postupanje lokalnih samouprava u slučajevima korupcije; da se osnaži međuopštinska saradnja u tom smislu i podstaknu građani na aktivno učešće u antikorupcijskim naporima.Projekat finansira USAID Projekat održivog lokalnog razvoja.
Period realizacije projekta: juli 2012 - mart 2013. godine