Metodologija za upravljanje učinkom na lokalnom nivou – Faza II

Projekat „Inovativna metodologija za upravljanje učinkom u cilju postizanja veće odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji – Faza II" predstavlja nastavak prethodno realizovanog projekta „Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom u cilju postizanja veće odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji“ i, kao takav, predstavlja drugu fazu višegodišnje inicijative (u ukupnom trajanju od avgusta 2012. do juna 2015. godine). Projekat predstavlja rezultat zajedničke inicijative Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i PALGO centra, a finansira ga Fondacija za otvoreno društvo.

Opšti cilj projekta jeste nastavak pružanja podrške lokalnim vlastima u Srbiji u unapređenju efektivnosti rada i uvećanju efikasnosti i odgovornosti prema građanima i korisnicima njihovih usluga u obasti : lokalnih finansija i lokalne poreske administracije; upravljanje gradskom/opštinskom imovinom; pružanja usluga građanima i privredi; lokalnog ekonomskog razvoja; upravljanja ljudskim resursima u gradskoj/opštinskoj upravi; javnih nabavki; transparentnosti i odgovornost lokalnih vlasti.

Ovo će se postići tako što će se paralelno sa primenom metodologije za upravljanje učinkom, organizovati mentorska podrška odabranom broju jedinica lokalne samouprave, putem realizacije tzv. opštinskih paketa podrške.

Projektne aktivnosti PALGO centra finansira Fondacija za otvoreno društvo.
Druga faza projekta se realizuje u periodu od 1. jula 2013. do 30. juna 2014. godine.