Modernizacija institucija razvoja lokalne zajednice

Opis problema: Funkcija gradova, naročito onih najvećih, u opštoj razvojnoj politici jednog društva pretpostavlja njihovu osposobljenost da koncipiraju i ostvaruju stabilnu razvojnu politiku. Međutim, dugogodišnje prisustvo modela centralizovanog sistema upravljanja u Jugoslaviji i nedostatak finansijskih sredstava uticao je na to da su institucije za razvoj izgubile svoju fizionomiju i koncepciju. Podizanje kapaciteta ovih institucija bilo je od velikog značaja, ne samo za unapređivanje njihovog sopstvenog položaja i uloge u sistemu javne vlasti, već i kao podsticaj brojnim institucijama i organizacijama na lokalnom nivou, da oforme službe za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti: Ovaj važan strateški projekat bio je fokusiran na pet domena: 

1. Preispitivanje i utvrđivanje pravnog statusa ovih institucija, 
2. Preispitivanje načina finansiranja, ekonomske podrške njihovom radu, 
3. Rekonceptualizacija njihovih osnovnih i pratećih funkcija - nadležnosti, 
4. Tehnološka modernizacija institucija razvoja i 
5. Podizanje kapaciteta zaposlenih u ovim službama putem različitih oblika edukacije. 

Projekat je bio baziran na tri osnovne vrste aktivnosti: istraživanje, obrazovanje i konsalting. Istraživanje je usmereno na proučavanje osnovnih parametara (političkih, ekonomskih, pravnih, tehnoloških i dr.) za lansiranje i realizaciju projektnog zadatka, ispitivanje potencijala potrebnih i raspoloživih resursa, komparacije sa drugim i srodnim sredinama. Obrazovni proces odnosi se na vidove obrazovanja, prevashodno usmerene ka unapređivanju vitalnih funkcija ovih institucija, ali i na instrukcione kurseve za ključne, profesionalne kadrove u njima. Konsalting podrazumeva formiranje timova eksperata za pružanje savetodavnih usluga - studije izvodljivosti, ekspertske analize i mišljenja, kontrola kvaliteta pojedinih službi i drugo.

Projekat je podržao Fond za otvoreno društvo.

Projekat je realizovan u periodu od avgusta 2000. do oktobra 2002. godine.