Inicijativa za fiskalnu decentralizaciju – slučaj Jugoslavije

Međunarodna konferencija povodom inicijative za fiskalnu decentralizaciju, koja je održana u novembru 2001. godine u Beogradu, bila je snažan podstrek ideji fiskalne decentralizacije.

Konferencija se pozabavila sledećim važnim pitanjima:

  • Pregled postojećeg aranžmana finansiranja lokalne samouprave u Jugoslaviji.
  • Potreba za lakšom razmenom ideja između najviših nacionalnih i regionalnih donosilaca odluka, nezavisnih stručnjaka u lokalnim zajednicama, nevladinih organizacija i ostalih interesnih grupa na svim nivoima, koje su se ticale strategije poboljšanja načina finasiranja lokalne samouprave u SRJ.
  • Upoznavanje i razmatranje oblika fiskalne decentralizacije u drugim zemljama, koje su relevantne za SRJ (Centralna i Centralno-istočna Evropa, Evropska unija, SAD i sl.)
  • Priprema seta preporuka i akcionog plana za unapređenje fiskalnih odnosa u SRJ.

Ovde možete preuzeti publikaciju:

Inicijativa za fiskalnu decentralizaciju

Projekat je podržao OSI / FDI.

Projekat je realizovan u periodu od jula 2001. do decembra 2001.