U susret novom statusu gradova u Srbiji – realnost i potrebe

PALGO centar

Položaj gradova u Srbiji, kao jedinica lokalne samouprave, nije konsekventno izveden u pravnom sistemu Republike Srbije. Bez adekvatnog pravnog statusa gradova, ne postoji ni mogućnost zadovoljenja mnogih značajnih potreba građana koji u njemu žive. Ove činjenice nameću potrebu za otvaranjem stručne javne rasprave, naročito kada se uzmu u obzir rešenja utvrđena novim Ustavom Republike Srbije koja daju mogućnost da se gradovima zakonom mogu poveriti i druge nadležnosti, osim onih koje su Ustavom utvrđene za opštinu.

Cilj  projekta, dugoročno posmatrano, je da se:

a) obezbedi dalji proces decentralizacije i dekoncentracije vlasti u Srbiji kroz ustanovljenje novih izvornih nadležnosti gradova i prenošenje većeg broja nadležnosti Republike Srbije na gradove, čime bi bio unapređen položaj gradova u odnosu na centralnu administraciju;

b) poboljša položaj i zadovolje narasle potrebe građana koji žive u gradovima, a koje nameće život posebno u urbanim sredinama.

Ovi ciljevi treba da budu ostvareni kroz pokretanje javne rasprave u cilju podizanja svesti kako kod stručne tako i šire javnosti, da se u bliskoj budućnosti kvalitetnije uredi položaj gradova kao specifičnih oblika teritorijalne organizacije, a time i promeni njihov status.

Ovde možete preuzeti publikaciju:
U susret novom statusu gradova u Srbiji – realnost i potrebe (Zbornik radova)

Projektna aktivnost:
Okrugli sto u Beogradu, april 2007.

Ovaj projekat je podržao Fond za otvoreno društvo iz Beograda.
Period realizacije projekta: februar-april 2007.