Časopisi

Polis

Časopis za javnu politiku

PALGO centar je u oktobru 2012. godine u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, pokrenuo novi kvartalni časopis za javnu politiku pod nazivom POLIS. Osnovna ideja Polisa jeste da se posredstvom ovog časopisa čuju mišljenja različitih stručnjaka iz akademske zajednice, javne uprave i prakse i njihovi predlozi stručnoj i široj javnosti za unapređenje ili ustanovljenje odgovarajućih javnih politika i poboljšanje funkcionisanja javne uprave i upravljanja u važnim oblastima društvenog života.

Broj 13, decembar 2017. Broj 12, januar 2017. Broj 11, avgust 2016. Broj 10, oktobar 2015. Broj 9, jul 2015. Broj 8, novembar 2014.
Broj 7, jun 2014. Broj 6, decembar 2013. Broj 5, avgust 2013. Broj 4, jun 2013. Broj 3, februar 2013. Broj 2, decembar 2012.
Broj 1, oktobar 2012 Brošura
 

Agenda

Časopis za javnu upravu i lokalnu samoupravu

U proleće 2010. godine, PALGO centar je počeo sa objavljivanjem kvartalnog časopisa za javnu upravu i lokalnu samoupravu pod nazivom AGENDA. Časopis je pokrenut sa ciljem da se bavi raznovrsnim temama i da se obraća svim nivoima javne vlasti u Srbiji i neposrednom okruženju, da se bavi pitanjima javne politike, harmonizacije zakonodavstva, standarda Evropske unije, lokalne samouprave i održivog urbanog razvoja.

Broj 5, proleće 2012. Br.4, proleće-leto 2011. Broj 3, zima 2010/2011. Broj 2, leto-jesen 2010. Broj 1, proleće 2010.